Support & Downloads

Quisque actraqum nunc no dolor sit ametaugue dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consyect etur adipiscing elit.

s f

Contact Info
198 West 21th Street, Suite 721
New York, NY 10010
[email protected]
+88 (0) 101 0000 000
Follow Us

فرم ثبت/درخواست ملک

  مشاور گرامی،

  این فرم برای دریافت مدارک معتبر دفتر شما برای دریافت نشان موسوم به تیک آبی در بین مشاوران فایل طلایی تعبیه شده است.

  لطفا در هنگام ثبت درخواست به این موارد دقت بفرمایید:

  • واضح و خوانا بودن تصاویر درخواست شده
  • مرتبط بودن شماره تلفن وارد شده با یک حساب معتبر در فایل طلایی

  دقت داشته باشید، این اطلاعات با استعلام از مراجع ذی صلاح تایید گردیده و هرگونه تغییر در نام و آدرس دفتر در فایل طلایی، باعث ابطال نشان دریافت شده خواهد بود. همچنین این بررسی ممکن است تا 6روز کاری زمان ببرد. با تشکر